Poniżej znajduje się wzór który prosimy uzupełnić, oraz przesłać na adres : herbatki@herbatkiinteria-pl

W dniu <data> dokonałem na stronie internetowej <wstaw link> zakupu <nazwa produktu> za kwotę PLN/EUR <wprowadź tutaj całkowitą kwotę>. Otrzymałem/am produkt w dniu <data>. Numer zamówienia: <wskazać numer>.

Produkt <nazwa produktu> nie spełnia moich oczekiwań. Dlatego powołując się na prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, chciałbym/chciałabym go zwrócić.

Proszę o zwrot kwoty zakupu w wysokości <wprowadź całkowitą kwotę> w ciągu 14 dni na mój numer konta <wprowadź numer konta IBAN>.

Towar odeślę niezwłocznie.

Z poważaniem
<Imię i nazwisko>

Załącznik(i):

• potwierdzenie zakupu